Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Όταν η φωτογραφία μιλάει

Άλλο ξεκίνησα να αναρτήσω κι αλλού κατέληξα.
Όταν είδα τη φωτογραφία,δεν μπόρεσα ν΄αντισταθώ.

Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα της Α Γ Α Π Η Σ!

Άστεγος και σκύλος αγκαλιασμένοι μοιράζονται την ίδια κουβέρτα,για να προστατευθούν από την παγωνιά του καιρού και της ανάλγητης πολιτείας.

Μοιράζονται χωρίς συμφέρον μια ζεστή αγκαλιά μαζί με την απελπισία μα συγχρόνως και το όνειρο μιας καλύτερης,αξιοπρεπούς διαβίωσης.

"Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και
των αγγέλων,αγάπην δε μη έχω,γέγονα
χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον"

(Απ.Παύλος
Α' προς Κορινθίους,κεφ.ΙΓ΄)