Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Λόγια σοφά,πάντα επίκαιρα

".... .Και τι σας έκαμεν αυτό τ΄όνομα των Ελλήνων εσάς των γενναίων αντρών της Ευρώπης,εσάς των προκομμένων,εσάς των πλουσίων;
...Όλοι οι προκομμένοι άντρες των παλαιών Ελλήνων...έντυναν τους ανθρώπους αρετή,τους γύμνωναν από την κακή διαγωή...και γένονταν δάσκαλοι της αλήθειας.Κάνουν και οι μαθητές τους οι Ευρωπαίοι την ανταμοιβή εις τους απογόνους εμάς-γύμναση της κακίας και της παραλυσίας.
....Και όλοι οι τίμιοι Έλληνες δεν θέλει κανένας ούτε να σας ακούση,ούτε να σας ιδή,ότι μας φαρμάκωσε η κακία σας...εσάς των ανθρωποφάγων όπ΄ούλο ζωντανούς τρώτε ανθρώπους και ΄περασπίζεστε τους άτιμους και παραλυμένους και καταντήσετε την κοινωνία παραλυσία.''*
....................................................................................................................................................................
''Θέλουν να με κάμουν αρχηγόν της χωροφυλακής.Τους έδωκα γνώμη να βάλουν απ΄ούλους τους σημαντικούς.... .Τους κακοφάνη.Διορίζουν τον Γραλλιάρη τον Γάλλο και με διορίζουν κ΄εμένα εις την οδηγίαν του και να βάλω τα στενά.Ούτε εις την οδηγίαν του Γραλλιάρη μπαίνω,τους είπα,ούτε τα φορέματά μου βγάζω"**
*Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη,τόμος β΄,βιβλίο 2ο,κεφ. 3ο
**Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη,τόμος β΄,βιβλίο 3ο,κεφ. 1ο
........................................................................................................................................................................
"...εφάνησαν και εν πλήθος λογίων φραγκοφορεμένων...ελθόντων από όλην την Ευρώπην...ζητούντες να λάβουν θέσιν ο καθείς δημοσίαν.Εγιόμωσαν λοιπόν εν ακαρεί τα υπουργεία υπό νεανίσκους νεήλυδας κηφήνας,οι οποίοι δεν έφθανεν μόνον οπού υστερούσαν την θροφήν των αγωνισθέντων,αλλά το χειρότερον,πολλοί εξ αυτών από πρωσωπικήν άγνοιαν κακομεταχειρίσθησαν πολλούς των αγωνιστών."***
***Ν. Κασομούλη,Ενθυμήματα στρατιωτικά,τόμος Γ΄
...........................................................................................................................................................................